Van harte gefeliciteerd met je zwangerschap!

Spoed- en bevallingslijn : 0653 285 990
  Contact : 0644 - 066 340

Aangifte

Waneer jullie baby is geboren, dient er binnen 3 dagen aangifte gedaan te worden bij het stadhuis of gemeentehuis van de gemeente waarin de baby geboren is. Je krijgt van het ziekenhuis of, na een thuisbevalling, van ons een bewijs van geboorte mee. Iemand die bij de bevalling aanwezig is geweest, kan ook de aangifte doen. Dan wel een identiteitsbewijs (paspoort) van de moeder meenemen. Sinds kort kan er ook in het ijsselland aangifte gedaan worden, op werkdagen, dus kunnen zowel vader als moeder aanwezig zijn.

Wanneer je niet getrouwd bent, krijgt de baby automatisch de achternaam van de moeder. Wanneer je wilt dat de baby de achternaam van de vader krijgt terwijl jullie ongehuwd zijn, dan dienen de beide ouders zich samen in de zwangerschap te melden bij het stadhuis of gemeentehuis. Er wordt dan een akte van erkenning opgemaakt, welke bij de aangifte van geboorte aan de ambtenaar overhandigd dient te worden.